Governors of Indian States

1.      Andhra Pradesh - E.S.L. Narasimhan
2.      Arunachal Pradesh - J.P. Rajkhowa
3.      Assam - P.B. Acharya
4.      Bihar - Ram Nath  Kovind
5.      Chhattisgarh - Balramji Dass  Tandan
6.      Goa - Mridulla Sinha
7.      Gujarat - O.P.Kohli
8.      Haryana - Kaptan Singh Solanki
9.      Himachal Pradesh - Acharya Dev Vrat
10.   Jammu & Kashmir - Narinder Nath  Vohra
11.   Jharkhand - Draupadi Murmu
12.   Karnataka - Vaju Bai Vala
13.   Kerala - P. Sathasivam
14.   Madhya Pradesh - Ram Naresh Yadav
15.   Maharashtra - C.V. Rao
16.   Manipur - V. Shanmuganathan
17.   Meghalaya - V. Shanmuganathan
18.   Mizoram - Nirbhay Sharma
19.   Nagaland - P.B. Acharya
20.   Odisha - S.C.Jamir
21.   Punjab - Kaptan Singh Solanki
22.   Rajasthan - Kalyan Singh
23.   Sikkim - S.D. Patil
24.   Tamil Nadu - Konijeti Rosaiah
25.   Telangana - E.S.L. Narasimhan
26.   Tripura - Tathagata Roy
27.   Uttarakhand - Krishan Kant Paul
28.   Uttar Pradesh - Ram Naik
29.   West Bengal - Keshari Nath  Tripathi


Union Territories (Lt. Governors)

1.      Andaman and Nicobar - A.K. Singh
2.      Chandigarh - Kaptan Singh Solanki
3.      Dadra & Nagar Haveli - Ashish Kundra
4.      Daman & Diu - Ashish Kundra
5.      Delhi - Najeeb Jung
6.      Lakshadweep - H. Rajesh Prasad

Post a Comment

0 Comments